Polaris 14

Styler Polaris PHS 2510K

Haryt Kody: PHS 2510K
346manat 865manat

Sany

DuoCeramic tehnologiýasy sagdyn görünýän saçlary goraýar we saklaýar, goşmaça iki gatlakly keramiki örtük arkaly aňsat süýşmegi üpjün edýär.

Birinji gatlak örtügiň berkligi we berkligi üçin.

Ikinjisi aňsat süýşmek we ýumşak birmeňzeş ýylatmak üçin.

Atingyladyş görkezijisi - uç halkasy: gyzdyrylanda halkanyň reňk üýtgemegi.

Giňeldilen egriji demir +1 sm.

Diametri 25 mm.

Işleýän ýeriň uzynlygy 130 mm.

LED termostat: 160, 180, 200⁰.

Ekranda kesgitlenen temperaturany düzmek.

Çalt ýyladyş.

Kauçuk ýumşak degirmeni.

360 ° artikulýasiýa şnuryň aýlanmagy.

Asma aýlaw.

Gyzgynlykdan goramak.

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!