Mümkinçilikler: Bar
Saç guradyjy Polaris PHD 2259STi Sensor degmesi
Haryt Kody: PHD 2259STi
1 493manat

Sany

“Touch Me” meýdanyndaky tutawaçdaky saç guradyjysyna degeniňizde awtomatiki açmagyň funksiýasy - stil düzülende saç guradyjynyň işini çaltlaşdyrýar we ýönekeýleşdirýär.

Tarak ýa-da çotga ulananyňyzda saç guradyjy özüni öçürer. Ony eliňize alanyňyzdan soň ýene açylar.

Turmalin ionizatory, saçdan statiki elektrik toguny aýryp, çyglylygy saklamagy we saklamagy aňsatlaşdyryp, otrisatel zarýadlanan bölejikleri döredýär. Saçlar owadan sagdyn görnüşe eýe bolýar.

Stilleşdirmegi üpjün etmek üçin sowuk howa tertibi.

3 temperatura sazlamasy.

2 tizlik tertibi.

Amatly asma aýlaw.

Aýyrylýan howa kabul ediş paneli.

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!