Mümkinçilikler: Bar
Korkmaz Florance 84 bölek çemçe, wilka, pyçak toplumy A2427
Haryt Kody: A2427
6 451manat

Sany

Jemi 84 bölek (guty)

12 nahar çemçesi

12 nahar çeňňegi

12 nahar pyçagy

12 desert çemçe

12 desert çeňňegi

12 desert pyçagy

12 çaý çemçesi

18/10 Cr-Ni poslamaýan polat

Parlaklygyny goraýan daşky ýüzleri seresaplylyk bilen ýalpyldadyldy

Ilkinji gezek ulanmazdan ozal gyzgyn suwly sabyn bilen arassalaň.

Arassalanda gaty metal çotgalary ulanmaň.

Gap-gaç ýuwýan maşynda arassalap bolýar

Toparlar: Gap-çanak toplumy

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!