Polaris 19

Kofe demleýji Polaris PCM 1215A

Haryt Kody: PCM 1215
864manat 1728manat

Sany

Polaris PCM 1215A häzirki zaman damja kofe öndürijisidir, işlemegi aňsatlygy we ajaýyp häzirki zaman dizaýny bilen birleşdirýär. Grounder kofesini ulanmak üçin niýetlenendir.

Bu model göwrümi 1,2 litr bolan aýrylýan aýna çüýşe bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu 10-15 käse kofe üçin (ululygyna baglylykda) ýeterlikdir, şonuň üçin eýesi ony diňe bir içip bilmez, garyndaşlaryny, dostlaryny, kärdeşlerini hem bejerip biler.

Toparlar: Kofe demleýjiler

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!
Meňzeş Harytlar