Mümkinçilikler: Bar
Espresso kofe öndürijisi Polaris PCM 1528AE Adore Crema
Haryt Kody: PCM 1528AE Adore Crema
5 007manat

Sany

15 bar basyşly italýan nasosy.

Kapuksinatory arassalamak üçin enjam.

Sowgat hökmünde "Resept ideýalary" kitabyny ýazyň.

Countryurduň we milletiň haýsydygyna garamazdan, her kim kofe ýaly hoşboý ysly we ylham beriji içgini gowy görýär.

Bu gudratly içginiň barlygynyň köp asyrlyk taryhynda diňe bir tagamy peýda boldy we gowulaşmady, eýsem bu içgi bilen islendik wagt hezil edip bileris. Bu model Polaris Adore Crema PCM 1528AE.

PCM 1528AE kofe öndürijisi, täsin tehniki aýratynlyklar bilen utgaşdyrylan çylşyrymly dizaýna eýedir. Bu kofe öndürijiniň ähli aýratynlyklary, hemme zatda rahatlyga baha berýän her bir sarp edijini begendirer.

Toparlar: Kofe demleýjiler

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!