Mümkinçilikler: Bar
Espresso kofe öndürijisi Polaris PCM 1524E Agaç
Haryt Kody: PCM 1524E Wood
4 806manat

Sany

Polaris PCM 1524E” agaç karob kofe öndürijisi özüne çekiji dizaýna eýe: gara, kümüş we plastmassa panelleri agaç imitasiýasy bilen birleşdirýär. Enjam gazan görnüşli gyzdyryjy bilen işleýär. Kofe öndüriji ýer kofesi bilen işleýär.

Gurlan kapuçino öndürijisi, Polaris PCM 1524E Agaçda latte, espresso, kapuçino bişirmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin iş gününi we dynç günlerini halaýan içgiňizden bir käse başlap, uzak wagtlap güýç sarp edip bilersiňiz. Enjam kofe köpügine nagyş çyzmak üçin ýörite galamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Toparlar: Kofe demleýjiler

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!