Polaris 40

El garyjy Polaris PHM 5014

Haryt Kody: PHM 5014
1259manat

Sany

Polaris PHM 5014 mikser, krem ​​we ýumurtga gamçylamak üçin pyşyrdyklar, şeýle hem galyň hamyr üçin ýörite hamyr gurallary bilen üpjün edilýär. Enjam islendik iş üçin amatly - hereketlendirijiniň bäş aýlaw tizligini, şeýle hem güýji gysga ýokarlandyrýan turbo re modeimini üpjün edýär.

Ulanyjy goşundylary aýyranda ellerini hapalamagyň zerurlygy ýok. Düwmäni basmak ýeterlikdir we olaryň özleri suwa düşerler ýa-da çalşylan tabaga girerler.

“Soft-Touch” korpusynyň plastmassa örtügi, intensiw ulanylanda-da mikseri eliňizde ygtybarly saklamaga mümkinçilik berýär. Demir platforma enjamy dik ýagdaýda saklamak bilen aşhanada ýer tygşytlaýar.

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!