Biziň Ýerimiz

Ojagym.com
şäher Aşgabat, Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Söwda Merkezi, 2-nji gat, dükan №243
Telefon
imo: +993 62 41 13 39

Aragatnaşyk Formy

Biziň iş wagtlarymyz

  • Duşenbe:09:00-18:00
  • Sişenbe:09:00-18:00
  • Çarşenbe:09:00-18:00
  • Penşenbe:09:00-18:00
  • Anna:09:00-18:00
  • Şenbe:09:00-18:00
  • ÝekşenbeDynç

Söwda

Bize degişli her hili teklipleriňiz üçin, çekinmän biz bilen aragatnaşyga geçiň: admin@ojagym.com